โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR) - LTHS230924

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/07771

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Hotline

095-957-3373
098-945-6582
02-174-2352
02-174-2353

โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)

รหัสทัวร์ : LTHS230924
โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)

  • -มิลาน, ดูโอโม่, เมสเตร้ -เกาะเวนิส, สะพานถอนลมหายใจ, จัตุรัสซานมาโค -วิหารเซ็นต์มาร์ค, ล่องเรือกอนโดล่า, เมสเตร้, ฮัลล์สตัทท์, ซอล์ซบูร์ก, สวนมิลาเบลล์ -อินน์สบรุกซ์, หลังคาทองคำ, เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, เคมเทน, ลิกเทนสไตน์
  • -กรุงวาดุส, ลูเซิร์น, สะพานไม้, อนุสาวรีย์สิงโต, เลาเทอร์บรุนเนน, น้ำตกชเตาบ์บาค -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี, V-Cableway, อินเทอร์ลาเก้น, น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม เมืองซูริค
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 ม.ค. 67 - 25 มิ.ย. 67 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)เด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
23 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 แสดง - 20 20
13 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 แสดง - 20 20
23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 75,900 97,800 75,900 75,900 แสดง - 20 20
5 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 แสดง - 20 20
12 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 แสดง - 20 20
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 75,900 97,800 75,900 75,900 แสดง - 20 20
2 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67 82,900 104,800 82,900 82,900 แสดง - 20 20
23 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 แสดง - 20 20
30 เม.ย. 67 - 7 พ.ค. 67 82,900 104,800 82,900 82,900 แสดง - 20 20
14 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 แสดง - 20 20
21 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 แสดง - 20 20
28 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 82,900 104,800 82,900 82,900 แสดง - 20 20
11 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 แสดง - 20 20
18 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 แสดง - 20 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
ราคาเริ่มต้น 75,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
ราคาเริ่มต้น 75,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน