โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR) - LTHS231304

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/07771

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Hotline

095-957-3373
098-945-6582
02-174-2352
02-174-2353

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

รหัสทัวร์ : LTHS231304
โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

  • -โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า -น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
  • -อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 มี.ค. 67 - 1 ก.ค. 67 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)เด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
4 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 แสดง - 20 20
11 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 แสดง - 20 20
18 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 แสดง - 20 20
22 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 แสดง - 20 20
29 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67 87,900 106,900 87,900 87,900 แสดง - 20 20
13 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 แสดง - 20 20
20 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 แสดง - 20 20
27 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 แสดง - 20 20
3 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 แสดง - 20 20
10 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 แสดง - 20 20
17 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 แสดง - 20 20
24 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 แสดง - 20 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
ราคาเริ่มต้น 79,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
ราคาเริ่มต้น 79,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน