ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK) - LTHS240109

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/07771

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Hotline

095-957-3373
098-945-6582
02-174-2352
02-174-2353

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

รหัสทัวร์ : LTHS240109
ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

  • -โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอนเตคาตินี่ -ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น
  • -เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 67 - 11 ธ.ค. 67 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)เด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 แสดง - 20 20
23 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 86,900 105,900 86,900 86,900 แสดง - 20 20
12 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 แสดง - 20 20
23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 แสดง - 20 20
6 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 แสดง - 20 20
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 86,900 105,900 86,900 86,900 แสดง - 20 20
7 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 83,900 102,900 83,900 83,900 แสดง - 20 20
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 83,900 102,900 83,900 83,900 แสดง - 20 20
8 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 แสดง - 20 20
23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 86,900 105,900 86,900 86,900 แสดง - 20 20
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 87,900 106,900 87,900 87,900 แสดง - 20 20
4 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 87,900 106,900 87,900 87,900 แสดง - 20 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
ราคาเริ่มต้น 79,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
ราคาเริ่มต้น 79,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน